درباره ما

تربیت نیروی انسانی متخصص رکن اساسی پیشرفت جامعه بوده و ارتقای دانش و توان علمی آن نیازمند همکاری اساتید و نخبگان و فراهم نمودن بستر مناسب جهت بهره برداری از دانش و تخصص آنها در دورترین نقاط کشور می باشد. ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی سریع و آسان علاقمندان به اساتید و نخبگان برتر در حوزه های مختلف علمی در کشور یکی از دغدغه های آحاد مدیران بوده و تحقق عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی چیزی جز استفاده از تمامی ظرفیت های حقیقی، مجازی و علوم نوین ارتباطی نمی باشد. از سوی دیگر ایجاد فرهنگ زکات علم و نهادینه نمودن آن در راستای پیشرفت کشور و رسیدن به مرزهای دانش از حسنات مورد توجه دانشمندان و نخبگان ایران زمین بوده است. از این رو مرکز یادگیری علوم و فنون در راستای اهداف چشم انداز 1404 و رسیدن کشور به مرجعیت علمی توانسته است با همکاری اساتید و برترین های علمی در علوم مختلف، بستری را جهت گسترش عدالت آموزشی، محرومیت‌زدایی علمی و فرهنگ سازی نشر علم و پرورش نخبگان جوان توسط اساتید نخبه متناسب با نیازهای کشور و بازار کار فراهم نماید. چرا که در این دنیای پرتلاطم چیزی جز مسلح شدن به علوم و فنون جدید نمی‌تواند پیشرفت کشور را تضمین نماید.